Udział (1/2) w mieszkaniu – Będzin, ul. Śmigielskiego. Termin I licytacji: sprzedane

I licytacja: Sprzedane

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 6 lutego 2024 roku, o godz. 09:00, w sali nr 329 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału w nieruchomości, tj.:

Udział w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym w Będzinie, przy ul. Śmigielskiego 1a/36, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00046172/3

 

Dodatkowy opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 36, położony na II kondygnacji w budynku przy ul. Bp. A. Śmigielskiego nr 1A, na osiedlu “Syberka” w Będzinie, na I piętrze czteropiętrowego, wieloklatkowego, wolnostojącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal opisany jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00046172/3, urządzonej w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Budynek gdzie położony jest wyceniany lokal zarządzany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Wspólnota” w Będzinie. Lokal składa się z trzech pokoi, w tym z jednego z wyjściem na obszerny balkon, składa się z przedpokoju, wnęki kuchennej oraz z łazienki. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wg danych z księgi wieczystej lokalu wynosi 46,33 m2. Właściciel lokalu ma możliwość korzystania z piwnicy położonej w podziemiu. Na wyceniany lokal przypada ułamkowy udział w prawach do nieruchomości wspólnej wynoszący 173/10000. Nieruchomość wspólna opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00042068/3.

Udział w wys. 1/2 w nieruchomości opisanej w KW nr KA1B/00046172/3 oszacowany jest na kwotę 87.250,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania udziału tj. 65.437,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 8.725,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie