Mieszkanie 55,9 m kw. Będzin – Powstańców Śląskich. Termin II licytacji: SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 13 września 2023 roku, o godz. 09:00, w sali nr 103 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego, tj.:

dwóch udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonym w Będzinie, przy ul. Powstańców Śląskich 3/72, dla którego nie założono księgi wieczystej

Odbędą się dwie licytacje udziałów (3/4 i 1/4) jedna po drugiej. Aby nabyć całą nieruchomość należy podejść do dwóch przetargów.

Dodatkowy opis nieruchomości:

Ograniczone prawo rzeczowe, w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 72, położonego przy ul. Powstańców Śląskich nr 3 w Będzinie, na osiedlu “Syberka”, należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Będzinie. Prawo do lokalu nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Wyceniany lokal mieszkalny usytuowany jest na III piętrze, wolnostojącego, pięcioklatkowego, czteropiętrowego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Lokal złożony jest z przedpokoju, trzech pokoi, w tym z jednego dużego z wyjściem na balkon, z kuchni, z łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu według danych Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” wynosi 55,90 m2. Z prawem do lokalu związana jest umowna możliwość korzystania z piwnicy lokatorskiej. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową, stanowiącą jednocześnie parking.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 284.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. 189.333,33 zł (142.000,00 zł pierwszy udział i 47.333,33 zł drugi udział)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziałów w nieruchomości, tj. łączną kwotę 28.400,00 zł ( 21.300,00 zł i 7.100,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51105012431000002358440648, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie