Udział (1/2) w mieszkaniu. Będzin, ul. Rewolucjonistów. Termin licytacji – SPRZEDANE

II licytacja: 16 czerwca 2023 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 16 czerwca 2023 roku, o godz. 09:00, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

udziału w nieruchomości, tj.:

Udział w wys. 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w Będzinie, przy ul. Rewolucjonistów 12/12, dla którego nie założono księgi wieczystej

Dodatkowy opis nieruchomości:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego przy ul. Rewolucjonistów 12 na Osiedlu “Syberka” w Będzinie, na 3 piętrze wielorodzinnego, czteropiętrowego, wieloklatkowego budynku mieszkalnego. Lokal mieszkalny należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Będzinie. Budynek ten zarządzony jest przez ww. Spółdzielnię. Wyceniane prawo do lokalu nr 12 nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Z prawem do lokalu związana jest umowna możliwość korzystania z piwnicy lokatorskiej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56,33 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, w tym z jednego dużego z wyjściem na balkon, przedpokoju, kuchni, łazienki i z WC. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową.

Udział w wys. 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 117.500,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania udziału tj. 78.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 11.750,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie