Udział 1/2 w działkach. Będzin-Grodziec. Termin licytacji: 14 grudnia 2022 r.

I licytacja: 14 grudnia 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 14 grudnia 2022 roku, o godz. 09:00 w sali nr 216 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału w nieruchomości, tj.:

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek ewidencyjnych o nr 722/1 oraz 1820, położona w Będzinie – Grodziec, przy ulicach Słowackiego i Wojska Polskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00053873/9

Dodatkowy opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, złożona z dwóch wydłużonych, nie przylegających do siebie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1820 oraz 722/1, położonych w Będzinie – Grodźcu, woj. śląskie. Działka o nr 1820 położona jest w rejonie ulicy Słowackiego i Różyckiego, natomiast działka o nr 722/1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego. Działki nieruchomości stanowią grunt rolny, przy czym działka o nr 722/1 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o nr KA1B/00053873/9. W ewidencji gruntów i budynków działki nieruchomości posiadają identyfikatory: działka 1820 – 240101_1.0002.1820, działka 722/1 – 240101_1.0002.722/1, nr jednostki rejestrowej: G55. Powierzchnia łączna gruntu nieruchomości wynosi 2018 m2. Działka nr 1820 posiada powierzchnię 1120 m2, składa się z użytków R IV i R III. Działka nr 722/1 posiada powierzchnię 898 m2 z użytkami R III a oraz R III b. Zagospodarowanie nieruchomości stanowią w zdecydowanej większości dzikie zadrzewienia, dzikie krzewy oraz trawy i chwasty. Działka o nr 1820 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ulic Słowackiego i Różyckiego. Dojazd do działki prowadzi drogą gruntową, od ulicy Różyckiego wzdłuż ogrodzenia cmentarza, a dalej przez obce nieruchomości. Działka ta, jest bardzo wydłużona, posiada długość ok. 162 m i szerokość ok. 6,9 m. Ukształtowanie działki jest w miarę płaskie, lecz z wyraźnym spadkiem ku wschodowi. Grunt działki porośnięty jest dzikimi, przeważnie młodymi tzw. “samosiejkami”, trawą i chwastami. Brak jest innego zagospodarowania tej działki. Działka nr 722/1 wycenianej nieruchomości położona jest w podobnej jak wyżej odległości od ulicy Wojska Polskiego . Posiada kształt wydłużonego prostokąta o wym. ok. 136 m x 6,6 m. Ukształtowanie działki jest płaskie z lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Działka posiada grunt orny, głównie klasy IV i III, porośnięty w 80 % młodym, dzikim zadrzewieniem mieszanym, w którym zdecydowana większość drzew jest przed wiekiem rębności. Dojazd do działki prowadzi wzdłuż ogrodzenia dawnej cementowni “Grodziec”, a dalej drogą gruntową nieposiadającą statusu drogi publicznej.

Udział w wys. 1/2 w nieruchomości opisanej w KW nr KA1B/00053873/9 oszacowany jest na kwotę 15.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania udziału tj. 11.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 1.500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie