Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem hotelowo-gastronomicznym. Termin licytacji: 18 maja 2022 r.

I licytacja: 18 maja 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 18 maja 2022 roku, o godz. 13:00, w sali nr 329 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości tworzących całość gospodarczą opisanych jako:

Nieruchomość gruntowa położona w Będzinie przy ul. Żeromskiego, opisana w księdze wieczystej o nr KA1B/00030069/3
Nieruchomość gruntowa położona w Będzinie przy ul. Żeromskiego, opisana w księdze wieczystej o nr KA1B/00034816/3

Dodatkowy opis:

Przedmiotem licytacji są dwie nieruchomości gruntowe, zabudowane tworzące całość gospodarczą o łącznej powierzchni gruntu 4.147 m2, położone w Będzinie przy ul. Żeromskiego 11, tj.: 1) działki ewidencyjne nr 24/7, 61/7, 23/8, 26/1 i 64/1 o łącznej powierzchni gruntu 3388m2, objęte księgą wieczystą nr KA1B/00030069/3; 2) działka ewidencyjna nr 23/9 o powierzchni gruntu 750 m2, objęta księgą wieczystą nr KA1B/00034816/3. Nieruchomości zabudowane są budynkiem hotelowo – gastronomicznym, położone są na granicy Będzina i Sosnowca, u zbiegu ulicy Żeromskiego i drogi krajowej nr 86 Katowice-Częstochowa. Zjazd z drogi krajowej nr 86 biegnie tuż przy wycenianych nieruchomościach, jednakże jest to zjazd z pasa tej drogi, prowadzącego w kierunku Częstochowy. W sąsiedztwie nieruchomości położona jest droga umożliwiająca wyjazd z terenu tej nieruchomości na ww. pas ruchu drogi krajowej nr 86 (poprzez rondo i wzdłuż nieruchomości stacji paliw). Z terenu nieruchomości możliwy jest wjazd i wyjazd na ulicę Żeromskiego, która prowadzi w kierunku Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, a dalej w kierunku centrum dzielnicy Małobądz w Będzinie. Kształt działek nieregularny zbliżony do trójkąta. Działki ewidencyjne nr 23/8, 26/1, 61/7, 64/1 i 23/9 stanowią funkcjonalną całość i są zabudowane budynkiem hotelowo – gastronomicznym, natomiast działka ewidencyjna nr 24/7 jest oddalona około 16 m w kierunku zachodnim i stanowi otwarty zbiornik na wodę opadową. Łączna powierzchnia działek gruntu wynosi 4.147m2. Teren zabudowanych działek nieruchomości, od strony frontowej w całości jest utwardzony i zagospodarowany jako droga wewnętrzna oraz parking. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona za pomocą przęseł stalowych. Od strony północno-wschodniej i południowej wykonano mury oporowe. Od strony północno-wschodniej mur jest kamienny, natomiast od strony południowej o konstrukcji żelbetowej. W obrębie nieruchomości znajdują się nasadzenia zieleni ozdobnej. Zabudowę stanowi budynek hotelowo – gastronomiczny, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 16 696 020,00 zł (brutto)
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 12 522 015,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 669 602,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Od sprzedaży nieruchomości zostanie odprowadzony podatek VAT (23%) oraz zostanie wystawiona faktura.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie