Mieszkanie Wojkowice, ul. Morcinka o pow. 17,9 m kw. Sprzedane

II licytacja: 31 października 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 31 października 2022 roku, o godz. 9:30, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Wojkowicach, przy ul. Morcinka 14/11, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00027248/8

Dodatkowy opis:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 11, położony na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14, jednoklatkowym, piętrowym z częściowo mieszkalnym poddaszem. Budynek położony jest przy ul. Morcinka w Wojkowicach, pow. będziński, woj. śląskie. Lokal opisany jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00027248/8. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym i z WC. Osobne wejście (drzwi o wys. ok. 1,5 m) prowadzi na strych, gdzie urządzono WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 17,90 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni wg księgi wieczystej 14,55 m2. Łączny obszar lokalu wg księgi wieczystej wynosi 32,45 m2. Na lokal mieszkalny nr 11 przypada ułamkowy udział w prawach do nieruchomości wspólnej wynoszący 68/1000. Nieruchomość wspólna opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00025799/1. Do nieruchomości wspólnej należy prawo własności elementów wspólnych budynku mieszkalnego nr 14 i innych budowli położonych na gruncie nieruchomości wspólnej (utwardzenia podwórza, przyłącza, itp.) oraz należy prawo własności gruntu działki o nr 1068/8 o powierzchni 848 m2. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową. Dojazd wiedzie od centrum Wojkowic ulicami Sobieskiego i Morcinka.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 47.800,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 31.866,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 4.780,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie