Mieszkanie Wojkowice. Termin licytacji: 29 kwietnia 2021 r.

I Licytacja: 29 kwietnia 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku, o godz. 09:00, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Wojkowicach, przy ul. Zacisze 1/3, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00026951/2

Lokal mieszkalny nr 3 stanowiący odrębny przedmiot własności, położony na poddaszu w parterowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, trójlokalowym, niepodpiwniczonym, przy ul. Zacisze nr 1 w Wojkowicach, powiat będziński, woj. śląskie, w pobliżu dawnej kopalni węgla kamiennego i dawnej cementowni. Wyceniany lokal mieszkalny posiada księgę wieczystą o nr KA1B/00026951/2. Powierzchnia użytkowa lokalu wg danych księgi wieczystej wynosi 58,20 m2. Na lokal nr 3 przypada ułamkowy udział w prawie własności nieruchomości wspólnej wynoszący 2270/10000. Nieruchomość wspólna opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00025783/6. Do nieruchomości wspólnej należy prawo własności elementów wspólnych budynku mieszkalnego nr 1 i innych budowli położonych na gruncie nieruchomości wspólnej (utwardzenia podwórza przyłącza, ogrodzenie itp.) oraz należy prawo własności gruntu działki nr 1095/39 o pow. 1413 m 2. Opisywany lokal składa się z jednego, dość dużego pokoju, ze sporej kuchni, z przedpokoju oraz z podłużnej łazienki i z pomieszczenia WC z zamontowaną pralką automatyczną. Z przedpokoju możliwe jest wejście do pomieszczenia strychowego adaptowanego na cele mieszkalne ze strychu należącego do nieruchomości wspólnej. Wymiary tego pomieszczenia wynoszą: 3,76 m x 2,34 m. Wejście do wycenianego lokalu wiedzie z boku budynku, od strony zachodniej przez klatkę schodową wiodącą do tego lokalu i od pomieszczeń strychowych. Budynek, w którym znajduje się wyceniany lokal, położony jest bezpośrednio przy drodze asfaltowej na ul. Zacisze (boczna ulica Morcinka).

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 126.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 94.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie