Mieszkanie M 4 Będzin-Grodziec. Termin licytacji: 8 września 2020 r.

I licytacja: 8 września 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września 2020 r, o godz. 12:20, w sali nr 109 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Będzinie, przy ul. Barlickiego 69/22, oznaczony w KW nr KA1B/00024683/8

Dodatkowy opis:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 22, położony przy ul. Barlickiego nr 69
w Będzinie, w dzielnicy Grodziec, na IV najwyższym piętrze, jednoklatkowego, wolnostojącego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Wyceniany lokal położony jest na piątej kondygnacji. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00024683/8. Lokal mieszkalny złożony jest z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 3,00 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu, wg księgi wieczystej wynosi 53,00 m2. Budynek zawierający wyceniany lokal zarządzany jest przez Zakład Administracji Budynków Grodziec Sp. z o.o. Nieruchomość wspólna opisana jest
w księdze wieczystej o nr KA1B/00024196/7. Do nieruchomości wspólnej należy prawo własności elementów wspólnych budynku mieszkalnego nr 69 i innych budowli położonych na gruncie nieruchomości wspólnej (utwardzenia podwórza, przyłącza, itp.) oraz należy prawo użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. gruntu działek nr 1866/4 i 1867/1 o łącznej powierzchni wynoszącej 1046 m2. Udział ułamkowy w prawach do nieruchomości wspólnej wynosi 45/1000. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową. Dojazd wiedzie od centrum Będzina i DK nr 86 ulicami Wolności, Wojska Polskiego i Barlickiego.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 108.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 81.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10.800,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego, możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie