Mieszkanie M-3. Będzin ul. A. Wajdy. Termin licytacji: 28 września 2022 r.

I licytacja: 28 września 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 28 września 2022 roku, o godz. 09:00, w sali nr 329 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomości, położony w Będzinie, przy ul. Andrzeja Wajdy 1/39, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00033069/4

 

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 39, położony przy ul. Andrzeja Wajdy nr 1 w Będzinie, na osiedlu “Ksawera”, w odległości około 1,5 km od ścisłego centrum miasta. Budynek zarządzany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Górnik” w Będzinie. Wyceniane prawo własności lokalu mieszkalnego posiada księgę wieczystą o nr KA1B/00033069/4, urządzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Lokal mieszkalny usytuowany jest na 5-tej kondygnacji, IV piętrze wolnostojącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, sześcioklatkowego, czteropiętrowego. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią przynależnej piwnicy wynosi wg księgi wieczystej, 54,14 m 2. Powierzchnia piwnicy wg tej księgi wynosi 2,84 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu to 51,30 m 2. Jako obowiązującą w niniejszej wycenie przyjęto powierzchnię użytkową według danych księgi wieczystej, tj. powierzchnię 51,30 m2. Według księgi wieczystej nieruchomości lokal jest przedmiotem prawa własności z przynależnymi prawami współwłasności w części ułamkowej nieruchomości wspólnej w wysokości 66/10000. Nieruchomość wspólna opisana została w księdze wieczystej o nr KA1B/00037599/6 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Grunt działki wspólnej był przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, ale z mocy prawa został przekształcony w prawo własności. Lokal mieszkalny złożony jest z dwóch pokoi, w tym większego z wyjściem na balkon. Składa się także z kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Ogrzewanie lokalu odbywa się za pomocą instalacji c.o. z grzejnikami aluminiowymi żeberkowymi zasilanymi z miejskiej sieci ciepłowniczej. Inne instalacje, takie jak wodno-kanalizacyjna w tym c.w. gazowa i elektryczna – posiadają podłączenia do sieci miejskich. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 140.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 105.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14.000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie