Mieszkanie M-3 Będzin-Syberka. Termin licytacji: 5 marca 2021 r.

I termin licytacji: 5 marca 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 5 marca 2021 roku, o godz. 11:00, w sali nr 105 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Będzinie, przy ul. Narutowicza 2/75, opisany w KW nr KA1B/00043710/6

Dodatkowy opis:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 75, położony na piątej kondygnacji, w wolnostojącym, czteropiętrowym, pięcioklatkowym budynku mieszkalnym, przy ul. Gabriela Narutowicza nr 2 w Będzinie, na osiedlu “Syberka”. Wyceniany lokal mieszkalny usytuowany jest na IV, najwyższym piętrze. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00043710/6. Lokal mieszkalny złożony jest z dwóch pokoi, kuchni, łzienki, WC oraz z przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wg zapisu w księdze wieczystej wynosi 47,83 m2. Budynek zawierający wyceniany lokal zarządzany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Wspólnota” w Będzinie. Na lokal przypada ułamkowy udział w prawach do nieruchomości wspólnej wynoszący 117/10000. Nieruchomość wspólna opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00039557/4. Do nieruchomości wspólnej należy prawo własności elementów wspólnych budynku mieszkalnego nr 2 oraz budowli położonych na gruncie tej nieruchomości wspólnej (utwardzenia podwórza, przyłącza, itp.) oraz należy prawo użytkowania wieczystego do dnia 27.10.2092 r. gruntu o łącznej powierzchni 7066 m2. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową. Dojazd wiedzie od centrum Będzina, ulicami Czeladzką, Śmigielskiego i Narutowicza.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 134.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 100.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13.400,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjny możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie