Mieszkanie Będzin – Łagisza. Termin licytacji: 5 marca 2021 r.

I licytacja: 5 marca 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 5 marca 2021 roku. o godz. 09:40, w sali nr 105 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Będzinie, przy ul. Kolorowej 17/35, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00033172/9

Dodatkowy opis:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 35, położony przy ul. Kolorowej 17 w Będzinie, dzielnicy “Łagisza”, na IV piętrze oraz 5-tej kondygnacji czteropiętrowego, murowanego, pięcioklatkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00033172/9. Powierzchnia użytkowa lokalu według księgi wieczystej wynosi 52,86 m2. Lokal złożony jest z trzech pokoi, w tym z jednego dużego połączonego z kuchnią i przedpokojem oraz z jednego podłużnego, przechodniego z wyjściem na obszerny, zadaszony taras, z pokoju sypialnego, a także z łazienki z WC. Do lokalu przynależy taras o powierzchni użytkowej 8,70 m2 oraz piwnica o powierzchni użytkowej 3,44 m2. Nieruchomość wspólna, na gruncie której usytuowany jest budynek mieszkalny zawierający lokal nr 35 opisana jest w księdze wieczystej nr KA1B/00009202/2. Powierzchnia gruntu nieruchomości wspólnej wynosi 2304 m2. Przypadający na lokal ułamkowy udział w prawach do nieruchomości wspólnej, tj. w prawie własności gruntu nieruchomości oraz prawie własności elementów wspólnych budynku mieszkalnego, a także innych budowli położonych na gruncie nieruchomości wspólnej wynosi 193/10000. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 171.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 128.250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17.100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie