Mieszkanie Będzin – Gzichów. Termin licytacji: 8 lutego 2022 r.

I licytacja: 8 lutego 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje,  że w dniu 8 lutego 2022 r. roku, o godz. 09:00, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego, opisanego jako:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Będzinie, przy ul. Gzichowskiej 11/16, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00048785/7

Dodatkowy opis:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16, położonego przy ul. Świerczewskiego (obecnie Gzichowskiej) nr 11, na tzw. “Osiedlu Gzichów” w Będzinie, tuż przy skrzyżowaniu zwanym “Nerka”, na parterze w zachodnim segmencie czteropiętrowego, dwuklatkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wejście do lokalu wiedzie poprzez wspólną klatkę schodową. Odległość od ścisłego centrum miasta wynosi około 0,5 km. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, w tym z jednego z wyjściem na balkon, a z drugiego z wejściem do małej kuchni, z łazienki, z WC i z przedpokoju. Pomieszczenia lokalu mieszkalnego posiadają średni standard wykończenia i wyposażenia, a elementy lokalu są w średnim stopniu zużyte. Wg danych księgi wieczystej lokalu powierzchnia użytkowa wynosi 44,89 m2. Obiekt ten należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Będzinie. Wyceniany lokal mieszkalny posiada księgę wieczystą o nr KA1B/00048785/7. Budynek w którym znajduje się opisywany lokal posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę asfaltową.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 128.400,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 96.300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12.840,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź
w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie