Udział (1/4) w mieszkaniu 89 m kw. Będzin, ul. Jagiełły. Termin licytacji: 20 grudnia 2022 r.

II licytacja: 20 grudnia 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 roku, o godz. 12:30, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

udziału w ograniczonym prawie rzeczowym, tj.:

Udział w wysokości 1/4 w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Będzinie, przy ul. Jagiełły 3/73, dla którego nie została założona księga wieczysta.

Dodatkowy opis nieruchomości:

Ograniczone prawo rzeczowe, w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 73, położonego przy ul. Jagiełły nr 3 w Będzinie, na osiedlu “Zamkowe”, należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Będzinie. Prawo do lokalu nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Wyceniany lokal mieszkalny usytuowany jest na wysokim parterze wielorodzinnego, wieloklatkowego, czteropiętrowego budynku mieszkalnego. Lokal złożony jest z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz garderoby. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi według danych Spółdzielni Mieszkaniowej – 89,49 m2. Na kondygnacji przyziemia tego budynku mieszczą się pomieszczenia użytkowe i piwniczne. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową, stanowiącą jednocześnie parking.

Udział w wys. 1/4 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 76.700,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania udziału tj. 51.133,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 7.670,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51105012431000002358440648, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja drugiego udziału (3/4) nie odbędzie się.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie