Mieszkanie 63 m kw. Czeladź, ul. Ogrodowa. Termin licytacji: Sprzedane

I licytacja: 14 września 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 14 września 2022 roku, o godz. 11:30, w sali nr 103 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Czeladzi, przy ul. Ogrodowej 20/44, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00041524/1

Dodatkowy opis:

Lokal mieszkalny nr 44 stanowiący odrębny przedmiot własności, położony w Czeladzi, przy ul. Ogrodowej 20, powiat będziński, województwo śląskie, na VIII piętrze, 9-tej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dziesięciopiętrowym, wzniesionym w technologii uprzemysłowionej. Budynek mieszkalny zawierający przedmiotowy lokal zarządzany jest przez Czeladzką Spółdzielnie Mieszkaniową. Wyceniany lokal posiada księgę wieczystą o nr KA1B/00041524/1. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych wraz z pomieszczeniem przynależnym wg danych księgi wieczystej wynosi 63,31 m2. Powierzchnia pomieszczeń lokalu, bez pomieszczeń piwnicy wynosi 61,00 m2, a powierzchnia piwnicy wynosi 2,31 m2. Przypadający na lokal ułamkowy udział w prawach do nieruchomości wspólnej, tj. w prawie własności gruntu tej nieruchomości oraz w prawie własności elementów wspólnych budynków mieszkalnych i innych budowli położonych na gruncie nieruchomości wspólnej wynosi 70/10000. Nieruchomość wspólna na której gruncie usytuowany jest budynek mieszkalny zawierający lokal nr 44 opisana jest w księdze wieczystej nr KA1B/00029919/7. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 202.600,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 151.950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 20.260,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie