Mieszkanie 45,69 m kw. – Będzin, ul. Rewolucjonistów. Termin licytacji: Sprzedane

II licytacja: 4 października 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 4 października 2022 roku, o godz. 10:10 w sali nr 103 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Będzinie przy ul. Rewolucjonistów 1/36, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00038287/3.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 36, położonego przy ul. Rewolucjonistów nr 1 na Osiedlu Syberka w Będzinie, na drugiej kondygnacji, I piętrze czteropiętrowego, wolnostojącego, wieloklatkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wyceniane prawo do lokalu nr 36 posiada księgę wieczystą o nr KA1B/00038287/3, urządzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Lokal mieszkalny należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Będzinie. Powierzchnia użytkowa lokalu wg danych z księgi wieczystej lokalu wynosi 45,69 m2. Lokal składa się z jednego pokoju połączonego z wnęką kuchenną oraz z pokoju z wyjściem na balkon, z łazienki oraz z pomieszczenia WC. W trakcie remontu i modernizacji lokalu, co miało miejsce kilka lat temu połączono pokój, kuchnię i przedpokój w jedno duże pomieszczenie. W pokoju połączonego z ww. wnęką zamontowano panel klimatyzacyjny marki LG z agregatem zewnętrznym usytuowanym na balkonie. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 216.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 144.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie