Udział (1/2) w mieszkaniu 36 m kw. Będzin, ul. Narutowicza. Termin licytacji: Sprzedane

I licytacja: 12 września 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 12 września 2022 roku, o godz. 13:40, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału w nieruchomości, tj.:

Udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Narutowicza 6/14 w Będzinie, dla którego założono księgę wieczystą o nr KA1B/00044098/6

Dodatkowy opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 14, położony na piątej kondygnacji w budynku przy ul. Narutowicza nr 6 w Będzinie, na osiedlu “Syberka”. Lokal usytuowany jest na IV, najwyższym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięcioklatkowego, czteropiętrowego. Budynek gdzie położony jest lokal zarządzany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Wspólnota” w Będzinie. Lokal składa się z kuchni połączonej z pokojem balkonowym, z jednego pokoju mniejszego, z łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu zgodnie z danymi księgi wieczystej to 35,88 m2. Na wyceniany lokal przypada ułamkowy udział w prawach do nieruchomości wspólnej wynoszący 89/10000. Nieruchomość wspólna opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00041798/2. Do nieruchomości wspólnej należy prawo własności elementów wspólnych budynku mieszkalnego nr 6 oraz budowli położonych na gruncie nieruchomości wspólnej (utwardzenia podwórza, przyłącza, itp.) oraz należy prawo własności gruntu działki nr 11/1 o powierzchni 5792 m2. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 131.340,00 zł. Udział w wys. 1/2 wynosi: 65.670,00 zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania udziału, tj. 49.252,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 6.567,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie