Mieszkanie 31,4 m kw. Będzin – os. Zamkowe. Termin I licytacji: TERMIN ZNIESIONY

I licytacja: ODWOŁANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 22 września 2023 roku, o godz. 10:00, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Będzinie, przy ul. Piastowskiej 29/2A, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00042264/7

Dodatkowy opis:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 2A, położony na parterze jednoklatkowego, czteropiętrowego, wolnostojącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 29, przy ul. Piastowskiej w Będzinie, w pobliżu zajezdni tramwajowej. Budynek zarządzony jest przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie. Wyceniany lokal posiada księgę wieczystą o nr KA1B/00042264/7, urządzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Lokal położony jest na 1-ej kondygnacji w budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz z WC. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego według danych z księgi wieczystej lokalu wynosi 31,43 m2. Miejsce do kąpieli składa się z pomieszczenia o powierzchni 1,86m2, wydzielonego ze wspólnego pomieszczenia spełniającego obecnie rolę pralni i składu gospodarczego. Zespół ww. dwóch pomieszczeń położony jest po drugiej stronie korytarza klatki schodowej, naprzeciw drzwi wejściowych do lokalu. Do wycenianego lokalu przynależy piwnica o powierzchni 11,06 m2, położona w kondygnacji piwnicznej. Lokal nie posiada balkonu. Lokal jest przedmiotem prawa własności z udziałem 160/10000 w prawie do nieruchomości wspólnej opisanej w księdze wieczystej o nr KA1B/00032817/6.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 110.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 82.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 11.000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie