Działka zabudowana – Będzin, ul. Krakowska – 10 tys. m kw. – Sprzedane

Sprzedane

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 10 stycznia 2022 roku, o godz. 11:40, w sali nr 216 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: Grunt oddany w użytkowanie wieczyste stanowiący działkę o numerze ewidencyjnym nr 1 wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości, położony w Będzinie przy ul. Krakowskiej nr 101, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Będzinie o numerze KA1B/00006170/7

Grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, oddany w użytkowanie wieczyste dłużnej spółce, położony przy ulicy Krakowskiej 101 w Będzinie, województwo śląskie. Nieruchomość posiada księgę wieczystą o nr KA1B/00006170/7. Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 1, arkusz mapy 43, obręb 240101_1.0001, Będzin, jednostka ewidencyjna Miasto Będzin, nr jednostki rejestrowej G2895. Powierzchnia gruntu nieruchomości według ewidencji gruntów wynosi 10 010 m2. Rodzaj klasoużytku: Ba – tereny przemysłowe. Zabudowę nieruchomości według oględzin i własnych pomiarów stanowią: budynek usługowy o powierzchni użytkowej 344,70 m2, trójnawowa wiata konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 895,80 m2, hala murowana z dachem konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 276,17 m2. Pozostałą zabudowę nieruchomości stanowią najazdowa waga elektroniczna, utwardzenia nawierzchni, ogrodzenie z bramą wjazdową oraz sieci uzbrojenia podziemnego. Działka nieruchomości posiada zwarty, regularny kształt zbliżony do trapezu prostokątnego o średniej szerokości ok. 110 m i wysokości ok. 91 m. Bokiem pochyłym o długości 90 m działka przylega do ulicy Krakowskiej. Działka nieruchomości jest uzbrojona w sieć wodociągową o średnicy ok. 40 mm oraz w energię siły i światła o mocy kilkunastu do kilkudziesięciu kilowatów. Ukształtowanie działki jest na ogół płaskie, z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Na gruncie nieruchomości w jej frontowej części znajduje się parterowy, niepodpiwniczony budynek usługowy, mogący spełniać funkcję biurowe, socjalne dla pracowników oraz warsztatowe lub magazynowe. W północno-wschodniej, frontowej części działki nieruchomości znajduje się zwarty kompleks wiaty trójnawowej z przylegającą do niej halą murowaną. Wiata obecnie nie posiada czynnej instalacji oświetleniowej ani instalacji wodnej. Od strony wschodniej, do wiaty trójnawowej przylega budynek hali murowanej. Budynek ten nie posiada ocieplenia dachu ani ścian zewnętrznych. W niewielkiej odległości od budynku usługowego znajduje się najazdowa waga przemysłowa konstrukcji stalowej z elektronicznym sensorowym pomiarem i z tablicą odczytową umieszczoną na narożu budynku usługowego. Waga przystosowana jest do ważenia samochodów ciężarowych. Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego wykonano z drogowych płyt betonowych. dojście do budynku utwardzono kostką brukową. Działka nieruchomości posiada ogrodzenie z prefabrykowanych płyt betonowych z bramą wjazdową stalową, przesuwną blachą trapezową. Około 40% powierzchni działki nie posiada żadnego zagospodarowania, przeważnie stanowi nieużytek zarośnięty chwatami i dzikimi krzewami. Na gruncie nieruchomości znajdują się ruiny boksów składu opału i piasku. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, do ulicy Krakowskiej.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 566 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 1 710 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 256 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie