Działka z domem (do rozbiórki) – Będzin, ul. Krakowska. Termin licytacji: sprzedane

I licytacja: 1 czerwca 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 roku, o godz. 12:00, w sali nr 103 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki ewidencyjnej nr 24, położona w Będzinie przy ul. Krakowskiej 36, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00003404/6

Dodatkowy opis:

W ewidencji gruntów i budynków działka nieruchomości oznaczona jest numerem 24, karta mapy 40, obręb 240101_1.0001, Będzin, jednostka ewidencyjna Będzin, nr jednostki rejestrowej: G1794. Powierzchnia gruntu nieruchomości wynosi 1428m2. Rodzaj użytku: sady, grunty orne, tereny mieszkaniowe. Jedyną zabudowę nieruchomości stanowi mały, murowany, niepodpiwniczony, parterowy budynek usługowo-gospodarczy, będący w bardzo złym stanie technicznym. Powierzchnia tego budynku według własnych pomiarów z natury wynosi około 100 m2. Przylega on do zachodniej granicy nieruchomości. Na dzień oględzin budynek ten był nieużytkowany oraz opuszczony. Oprócz ww. budynku mieszkalnego na terenie nieruchomości znajdują się ruiny budynku gospodarczego. Inne zagospodarowanie nieruchomości stanowią przyłącza infrastruktury technicznej, ogrodzenia, utwardzenie dojazdu oraz dziki składnik roślinny. Grunt nieruchomości posiada wąski, wydłużony kształt, zbliżony do prostokąta około 112 m x 13,0 m. Północnym, skośnym, krótszym bokiem działka przylega pod kątem do ulicy Krakowskiej i od tej strony możliwy jest wjazd i wejście na teren nieruchomości. Do działki przylegają liczne budynki sąsiednich nieruchomości piętrowe i parterowe, związane z mieszkalnictwem. Tylna część działki zarośnięta jest gęsto dzikimi krzewami i niewielkimi drzewami. Znajdują się tam również ruiny ceglane niewielkiego budynku gospodarczego. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, do ulicy Krakowskiej w Będzinie.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 163.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 122.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16.300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie