Dom w Rogoźniku + osobna działka. Termin licytacji: 19 maja 2023 r. SPRZEDANE

II licytacja: 19 maja 2023 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 19 maja 2023 roku, o godz. 09:00, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

 D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą dwie działki ewidencyjne o numerach: 1867/2, która jest zabudowana domem jednorodzinnym przy ulicy Kościuszki 110 w Rogoźniku oraz niezabudowanej działki nr 3353, dla których Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00028697/7

Dodatkowy opis:

Nieruchomość gruntowa złożona z dwóch nieprzylegających do siebie działek gruntu: działki o nr 1867/2 zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Rogoźniku przy ul. Kościuszki nr 110, w gminie Bobrowniki oraz z niezabudowanej działki rolnej o nr 3353 położonej w rejonie ul. Zapolskiej w Wojkowicach i w rejonie ul. Gałczyńskiego. Działka ta leży w gminie Bobrowniki, w obrębie Rogoźnik na skraju tego obrębu. W ewidencji gruntów i budynków działki nieruchomości posiadają identyfikatory: działka zabudowana nr 1867/2: 240104_2.0004.1867/2, działka niezabudowana nr 3353: 240104_2.0004.3353. Powierzchnia łączna gruntu nieruchomości wynosi 1478 m2. Nr jednostki rejestrowej G4532. Rodzaj użytków: N, RV i Ps. Działka o nr 1867/2 posiada powierzchnię 220 m2, rodzaj użytku B. Działka o nr 3353 posiada powierzchnię 1258 m2, rodzaj użytku RV o powierzchni 725 m2, PsV o powierzchni 465 m 2 i N o powierzchni 68 m 2. Działka o nr 1867/2 jest wydłużona, w kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 24 m i szerokości ok. 9 m. Z frontu działki wzniesiono dom jednorodzinny, piętrowy, całkowicie podpiwniczony, przylegający do granicy sąsiada. Rzut domu zbliżony jest do kwadratu o boku ok. 9 m. Na parterze i na piętrze znajduje się po jednym samodzielnym lokalu mieszkalnym. W piwnicach znajduje się garaż o wymiarach 4,3 m x 3,65 m. Na gruncie działki 1867/2 znajduje się parterowy murowany budynek gospodarczy z pomieszczeniami gospodarczymi. Działka o nr 1867/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – do ul. Kościuszki. Działka o nr 3353 położona jest w odległości kilkudziesięciu metrów od ul. Gałczyńskiego i dalej od ulicy Plaka w Wojkowicach. Posiada kształt wydłużonego prostokąta o wym. ok. 105 m x 12 m. Działka w ok. połowie posiada grunt orny klasy V, a reszta to pastwisko klasy V i nieużytek. Grunt działki porośnięty młodym, dzikim zadrzewieniem mieszanym oraz trawą i chwastami. Działka o nr 3353 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 375.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 250.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 37.500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie