Dom na działce 1015 m kw. Dobieszowice, ul. Kościuszki. Termin licytacji: Sprzedane

I licytacja: 4 października 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 4 października 2022 roku, o godz. 09:00, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Dobieszowicach, przy ul. Kościuszki 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00017931/0

 

Dodatkowy opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, złożona z działki nr 1316/1, położona w Dobieszowicach przy ul. Kościuszki 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00017931/0. W ewidencji gruntów i budynków działka nieruchomości oznaczona jest nr 1316/1, karta mapy 5, obręb 0002 Dobieszowice, jednostka ewidencyjna 240104_2 Bobrowniki, nr jednostki rejestrowej G397. Powierzchnia gruntu nieruchomości wg ewidencji gruntów wynosi 1015 m2. Zabudowę kubaturową nieruchomości stanowi przylegający do sąsiedniego domu nr 91 budynek mieszkalny jednorodzinny. Jest to budynek konstrukcji murowanej, tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy z mieszkalnym poddaszem. Powierzchnia użytkowa ww. obiektu wynosi 251,15 m2. Na parterze i poddaszu budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne rozmieszczone po dwóch stronach szerokiego korytarza, biegnącego wszerz całego budynku. Kuchnia na parterze jest pomieszczeniem przechodnim, z wejściem z korytarza. Na parterze znajdują się dwie łazienki. Przy ulicy kształt działki to wydłużony prostokąt o wymiarach około 35 m x 10 m, a w części tylnej prostokąt o wymiarach około 25 m x 20 m. Od strony podwórza do budynku mieszkalnego przylega budynek parterowej dobudówki gospodarczej, o wymiarach 10,30 m x 4,30 m. Pozostałe zagospodarowanie nieruchomości stanowią częściowe ogrodzenia, niewielkie utwardzenia nawierzchni podwórza, skromny przydomowy ogród, przyłącza sieci infrastruktury technicznej. Wjazd i wejście na teren części tylnej działki nieruchomości możliwe jest poprzez sąsiednią działkę nr 1358/1, która wg informacji Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie jest własnością Gminy Bobrowniki.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 171.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 128.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17.100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie